Zmiana adresu strony Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie

od dnia 1 marca 2011 r. oficjalna strona znajdować się będzie na stronach KWP Lublin pod adresem
http://www.kwp.lublin.pl/index.php?action=pages_1&action_id=67
lub
http://www.kwp.lublin.pl/ w zakładce Komendy, KPP w Krasnymstawie
Komenda Powiatowa Policji
w Krasnymstawie
tel. +48 82 575-62-10
tel. alarmowy 997
tel. alarmowy 112